Ανακοίνωση για οργανικά κενά – υπεραριθμίες

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων, που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, από την Τρίτη 25-5-2021 έως και την Δευτέρα 31-5-2021 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντες να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς, που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους και σχετίζονται με τους κλάδους που αναφέρονται στον πίνακα υπεραριθμιών.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση υπεραριθμίας, θετική ή αρνητική, είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των τοποθετήσεων. Η υποβολή της μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο (σε περίπτωση αποστολής email θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του ενδιαφερομένου).

Επίσης και οι Εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στο 2ο  ΓΕΛ Λευκάδας που επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι στο 2ο ΓΕΛ Λευκάδας λόγω μετατροπής του σε Πειραματικό (ΥΑ  51614/Δ6/11-5-2021)  να καταθέσουν σχετική αίτηση.