Κάλυψη Οργανικών Κενών

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 9/2012 πρακτικό του
α)  αποφάσισε, μετά από εξέταση της με αριθμ. πρωτ. ΠΥΣΔΕ 7 δήλωσης για ρύθμιση υπεραριθμίας του κ. Μαραγκού Θεμιστοκλή, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, που είναι και ο μοναδικός που έχει τη δυνατότητα ως υπεράριθμος να διεκδικήσει κατά προτεραιότητα κενά των σχετικών πινάκων, να θεωρηθεί λήξασα η διαδικασία συμπλήρωσης της δήλωσης προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας.
Κατόπιν τούτου τα κενά και πλεονάσματα, μετά τις μεταθέσεις, του διδακτικού προσωπικού για την Α? περιοχή και Β? περιοχή μετάθεσης κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα, παραμένουν ως είχαν στην με αριθμ πρωτ. ΠΥΣΔΕ 5/24-5-2012 Ανακοίνωση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας.
β) καλεί
?    τους μετατεθέντες στο νομό Λευκάδας,
?    όλους τους προσωρινά τοποθετημένους και ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,
?    τους αιτούντες βελτίωση θέσης,
εκπαιδευτικούς στους κλάδους των οποίων υφίσταται οργανικό κενό, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση έως και την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012.

Η δήλωση θα κατατεθεί στο σχολείο που ανήκει ο εκπαιδευτικός ή θα σταλεί με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.
Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021730. 
Δείτε σχετικά: Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ, Έντυπο δήλωσης προτίμησης