Ειδική πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Δείτε το έγγραφο της ειδικής πρόσκλησης

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης ορίζεται από την Τετάρτη 16/12/2020 έως και τη Δευτέρα 21/12/2020.