Ανακοίνωση -Εκλογές

Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί με βάση τις πράξεις ανακήρυξης των υποψηφίων, ενώ, μετά την έκδοση των πράξεων αυτών, εστάλησαν δηλώσεις από κάποιους υποψηφίους στην υπηρεσία περί της μη συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες έχουν αναρτηθεί παρακάτω. Mε βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,οι πράξεις ανακήρυξης δεν δύναται να τροποποιούνται. Για λόγους ενημέρωσης των εκλογέων παρατίθεται η παρούσα πληροφόρηση.

Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι που αποσύρθηκαν είναι οι παρακάτω:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Α:     «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

  1. Ροντογιάννης Αναστάσιος του Δημητρίου
  2. Φίλιππας Γεράσιμος του Ιωάννη

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Β:     «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ»

  1. Βλάχος Ηλίας του Σπυρίδωνα
  2. Χόρτης Σωτήριος του Βασιλείου