Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών 1ου ΕΠΑ.Λ Λευκάδας

ΠΕΜΠΤΗ 3 /9/2020

10.00   ΓΚΡΙΤΖΑ ΑΘΗΝΑ

10.30   ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ