Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψήφιου Διευθυντή 1ου ΕΠΑ.Λ Λευκάδας

Δείτε τον σχετικό πίνακα

Δίνεται προθεσμία τριών ημερών μέχρι 2/9/2020 για την υποβολή ενστάσεων