Ανακοίνωση-Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν στη ΔΔΕ Λευκάδας  να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης ηλεκτρονικά η με φυσική παρουσία (μέχρι και όλα  τα σχολεία) μέχρι 27/8/2020. Επίσης να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο δελτίο απογραφής αναπληρωτή.

Επισυνάπτονται αίτηση κατάλογος Σχολείων, δελτίο απογραφής ,στοιχεία επικοινωνίας με τη ΔΔΕ Λευκάδας.