Ανακοίνωση

Α)Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κατηγοριών  που δεν κατέθεσαν μέχρι σήμερα αίτηση καθώς και οι λειτουργικά υπεράριθμοι  για λύση της λειτουργικής υπεραριθμίας να υποβάλουν αιτήσεις τοποθέτησης μέχρι την Τετάρτη 2-9-2020 και ώρα 10.00.

Στην αίτηση τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν  να δηλώσουν, εάν επιθυμούν, κατά σειρά προτίμησης μέχρι και όλα τα Σχολεία της περιοχής μετάθεσης Λευκάδας για την τοποθέτησή τους σε λειτουργικά κενά που πιθανόν να προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τοποθετήσεων.

Αίτηση απόσπασης

Β) Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, την ΤΡΙΤΗ 1/9/2020, θα παρουσιαστούν στα  Σχολεία που είχαν τοποθετηθεί το σχολικό έτος 2019-2020.