Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ)και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(ΕΒΠ)για υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών το σχολικό έτος 2020-2021.

Δείτε την σχετική πρόσκληση