Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 4 Ιουνίου 2020

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με την 7η /20 Πράξη του αποφασίζει ότι:

Α. η Εκπαιδευτικός  Δερέκα Ευαγγελία με αρ. μητρώου 704671, κλάδου ΠΕ02, που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, κατόπιν μετάθεσής της και αφού αιτήθηκε οριστικής τοποθέτησης, τοποθετείται σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ02 του Γυμνασίου με Λ.Τ Καρυάς.

Β. η Εκπαιδευτικός  Σκλαβενίτη Άννα με αρ. μητρώου 189565, κλάδου ΠΕ02, που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, κατόπιν μετάθεσής της και αφού αιτήθηκε οριστικής τοποθέτησης, τοποθετείται σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ02 του Γυμνασίου με Λ.Τ Βασιλικής.

Γ. ο Εκπαιδευτικός  Στεφάνου Γρηγόριος  με αρ. μητρώου 704638, κλάδου ΠΕ02, που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας ,κατόπιν μετάθεσής του  και αφού αιτήθηκε οριστικής τοποθέτησης, τοποθετείται σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ02 του Γυμνασίου με Λ.Τ Καρυάς.

Δ. Μετά την απόδοση των οργανικών  κενών  στον κλάδο ΠΕ02 δεν  απέμειναν κενές οι οργανικές θέσεις.

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με μελλοντική ανακοίνωση του θα καλέσει τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δήλωση για την κάλυψη λειτουργικών κενών.

Ε. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του συμβουλίου που αφορούν τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων  την  Τρίτη 9/6/2020, ώρα 13:00 μ.μ.  Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (05) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης.

Η αίτηση θα κατατεθεί στη ΔΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 26453 62208 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645362220.