Λειτουργικά κενά Μουσικού σχολείου Λευκάδας για τις αποσπάσεις του διδακτικού έτους 2012-2013Ανακοινώθηκαν τα λειτουργικά κενά του Μουσικού σχολείου Λευκάδας για τις αποσπάσεις του διδακτικού έτους 2012-2013.

Δείτε σχετικά: Πίνακας κενών Μουσικού σχολείου Λευκάδας