Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μέλη του Ε.Ε.Π., για διάθεσή τους στα Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται απευθείας στην Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, μέσω email στο mail@ionion.pde.sch.gr .

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τα υποδείγματα αιτήσεων για μόνιμους και αναπληρωτές καθώς και τις ανάγκες σε Προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ. Ιονίων Νήσων