Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή του ΕΕΕΕΚ Λευκάδας στην Βουλή – Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Διευθύντριας του ΕΕΕΕΚ Λευκάδας (Ειδικό Σχολείο Β/θμιας Εκπ/σης), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11/03/2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου