Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την μετακίνηση μαθητών της Μπαντίνας (σχ. έτους 2019 – 2020) του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στην Ταορμίνα της Σικελίας

 Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδρομής της Μπαντίνας  του σχολείου στην Ταορμίνα με λεωφορείο.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο