Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την 5ήμερη μετακίνηση (ύστερα από πρόσκληση) μαθητών της Α και Β΄ Λυκείου (σχ. έτους 2019-2020) του 2ου Γ.Ε.Λ. στη Κωνσταντινούπολη (26 -30 Μαρτίου 2020)

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου