Κενά και πλεονάσματα Λευκάδας κατά σχολική μονάδα και ειδικότηταΤο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 7/2012 πρακτικό του, καθόρισε τα κενά και πλεονάσματα, μετά τις μεταθέσεις, του διδακτικού προσωπικού για την Α? περιοχή και Β? περιοχή μετάθεσης κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα.

Δείτε σχετικά: Πίνακας κενών / πλεονασμάτων