Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για Διήμερη Εκπ/κή επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, ως την Τετάρτη 4-12-2019 και ώρα 10:00 π. μ.  Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Τετάρτη 4-12-2019    και ώρα 10:30 π. μ. 

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου