Ανάκληση Διαθέσεων, Τροποποίηση Διαθέσεων, Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου- Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Περισσότερες πληροφορίες στα σχετικά έγγραφα:

1.Ανάκληση Διαθέσεων, Τροποποίηση Διαθέσεων, Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

2.Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών