Τροποποίηση Διάθεσης και νέες Διαθέσεις Εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου 2011Με την ΔΕ 2007/23-9-2011 απόφαση, ανακοινώθηκαν τροποποίηση διάθεσης και νέες διαθέσεις Εκπαιδευτικών μας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Δείτε σχετικά: Απόφαση ΔΕ 2007/23-9-2011.