Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την μετακίνηση μαθητών της Α΄και Β΄Λυκείου (σχ. έτους 2019 – 2020) του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στο CERN.

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδρομής των Α’ και Β’ τάξεων  του Λυκείου στο CERN της Ελβετίας με λεωφορείο.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου