ΠΕΚΑΠ-13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Κοινοποιούμε την 1η Ανακοίνωση του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, με θέμα «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Το συνέδριο διοργανώνεται από την ΠΕΚΑΠ σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑ.ΜΑΚ. και το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. και θα διεξαχθεί από 4 έως 6 Οκτωβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.