Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την μονοήμερη εκδρομή της Α’ τάξης του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Πρέβεζα-Ιωάννινα στις 16-05-2019

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 16/04/2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη.