Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα “ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ” (ΜΝΑΕ)

Δείτε στο συνημμένο έγγραφο πληροφορίες για το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» που εφαρμόζεται στο σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας.