Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για Διήμερη Εκπ/κή επίσκεψη στην Αίγινα , στο πλαίσιο εκπ/κών προγραμμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρία στο Διευθυντή του 1ου  Γυμνασίου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή    5-4-2019   και ώρα 10:00 π.μ.  Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Παρασκευή  5-4-2019 και ώρα 10:30 π. μ.

Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική προκήρυξη