Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας επίσκεψη στο ΚΠΕ Κλειτορίας – Καλάβρυτα , στο πλαίσιο εκπ/κών προγραμμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρία στο Διευθυντή του 1ου  Γυμνασίου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη    17-4-2019   και ώρα 10:00 π. μ.  Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Δευτέρα    17-4-2019 και ώρα 10:30 π. μ. 

Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική προκήρυξη