Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς στο ΚΠΕ Κόνιτσας

Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ.Τ. ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ  ΚΟΝΙΤΣΑΣ και στην πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την  Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 πμ στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας με Τ.Κ. 31100.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη.