Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2019

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο υποβολής αίτησης δήλωσης ΕΠΑΛ έτους 2019, τα σχετικά υποδείγματα καθώς και την εγκύκλιο για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή για την υποβολή της αίτησης δήλωσης θα είναι  διαθέσιμη από αύριο 20-3-2019.

Συνημμένα: