Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019

Κοινοποιούμε τη συνημμένη εγκύκλιο και το υπόδειγμα για την Αίτηση-Δήλωση των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2019. Προθεσμία υποβολής από Τετάρτη 20 έως και Παρασκευή 29 Μαρτίου.

Συνημμένα: