Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκδρομή της B΄ Γυμνασίου του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στη Μονεμβασιά 12-14/04/2019

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής του σχολείου μας στη Μονεμβασιά.

Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική προκήρυξη.