ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2019

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι υπεύθυνος φορέας για τη διενέργεια των ακόλουθων εξετάσεων:

  1. Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας
  2. Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας για Ειδικούς Σκοπούς
  3. Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας για υποψηφίους Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΚΕΚ)

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθούν έως 24 Μαρτίου 2019.

Περισσότερα εδώ