Οριστικός πίνακας μοριοδότησης Υποψηφίων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα με την οριστική μοριοδότηση των υποψηφίων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Λευκάδας.

Καλούνται οι υποψήφιοι σε προφορική συνέντευξη από το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας την Τρίτη 05/03/2019 και ώρα 13:30 μ.μ. στα γραφεία της ΔΔΕ Λευκάδας.