Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για πραγματοποίηση μετακίνησης (μετάβαση και επιστροφή) μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών στo Vigo της Ισπανίας.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας μέχρι την 05-03-2019 και ώρα 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου