Ανακοινοποίηση – Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την πενθήμερη εκδρομή της Γ τάξης του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Κωνσταντινούπολη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 01/03/2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου