Οριστικός πίνακας μοριοδότησης Υποψηφίων Υπευθ. ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα με την οριστική μοριοδότηση των υποψηφίων ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Λευκάδας.

Καλούνται οι υποψήφιοι σε προφορική συνέντευξη από το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας την Τετάρτη 27/2/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΔΔΕ Λευκάδας.