Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου ΓΕ.Λ Λευκάδας στην Πάτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου  ΓΕΛ  Λευκάδας  το  αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25/3/2019 και ώρα  12 π.μ. Για οποιαδήποτε  διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου