Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για Διήμερη Εκπ/κή επίσκεψη , της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, ως την Τετάρτη 20-2-2019 και ώρα 10:00 π.μ.  Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Τετάρτη 20-2-2019    1  και ώρα 10:30 π. μ. 

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου