Πίνακας Μοριοδότησης Υποψήφιων Υπεύθυνων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τα μόρια των υποψηφίων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Λευκάδας.

Περίοδος ενστάσεων από 20/02/2019 μέχρι και 22/02/2019.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.lef.sch.gr.