Πίνακας Μοριοδότησης Υποψήφιων Υπεύθυνων ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα μοριοδότησης των Υποψήφιων Υπεύθυνων ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ .

Περίοδος κατάθεσης ενστάσεων από Παρασκευή 15/02/2019 έως και Τρίτη 19/02/2019.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.lef.sch.gr.