Πίνακας δεκτών υποψηφιοτήτων για Υπεύθυνο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ ΔΔΕ Λευκάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘ. ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
           
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 215701 ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2 200125 ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ86 ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
           
           
           
* Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση από 5/2/2019 έως 7/2/2019 κατά των πινάκων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)