Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΤΕ16 Μουσικής για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών / ωρομισθίων

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16  να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών. Προθεσμία υποβολής ορίζεται: από  22-06-2009 έως 01-07-2009.

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο και τα σχετικά αρχεία πιέστε εδώ.