Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης υπεύθυνου ΕΚΦΕ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Περισσότερες πληροφορίες :

Μπορείτε επίσης να δείτε  το χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών την Αίτηση για κατάταξη στους πίνακες  καθώς και την Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρωθεί.