Πιστοποίηση μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019

Πιστοποίηση μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019

Ανακοινώνουμε

  1. τα ονόματα των εκπ/κών κλ. ΠΕ86 που επιλέχθηκαν και αποδέχθηκαν να διδάξουν ως ωρομίσθιοι για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής
  2. τα σχολεία τοποθέτησης
  3. τα ονόματα των εκπ/κών κλ. ΠΕ86 που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες που δεν καλύφθηκαν.
  4. Την επισήμανση ότι:

Οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί οφείλουν να αποστείλουν στις οικείες Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Πέμπτη 03-01-2019, ώρα 12:00. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης

Πίνακας επιλεγέντων εκπ/κών που αποδέχθηκαν την τοποθέτησή τους έως 28-12-2018

Πίνακας εκπκών που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί