Εγκύκλιος έναρξης της Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019

221343_Εγκύκλιος_έναρξης_ΚΠπ_2018_2019

Πίνακας επιλεγέντων εκπκών

Πίνακας εκπκών που δεν τοποθετήθηκαν