Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκδρομή της Α΄ Λυκείου του Μουσικού σχολείου Λευκάδας, στην Αθήνα

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση διήμερης εκδρομής του σχολείου μας στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου