Καθορισμός τμημάτων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019

Καθορίζονται τα τμήματα  για την Πιστοποίηση των μαθητών της  Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, το σχολικό έτος 2018-2019 ως εξής στον Νομό Λευκάδας ως εξής:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ
1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ 1