Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη Εκπαιδευτική εκδρομή στην Θεσσαλονίκη

Η Διευθύντρια  του  Γυμνασίου Νυδριού ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής του σχολείου στην Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του Γυμνασίου Νυδριού.