Παρουσίαση Εργαστηριακών Ασκήσεων στο Ε.Κ.Φ.Ε. Λευκάδας την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους Υπεύθυνους των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) καθώς και τους υπόλοιπους συναδέλφους του κλάδου ΠΕ04, για την παρουσίαση των παρακάτω θεμάτων που θα γίνει στο εργαστήριο Φ.Ε. του 1ου Λυκείου Λευκάδας την Τρίτη 02.10.2018, ώρα 12:00.

Θέματα:

1. Λειτουργία του μικροσκοπίου

2. Μικροσκοπική παρατήρηση έτοιμων και νωπών παρασκευασμάτων

Το έγγραφο