Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων 2018-2019

Δείτε το ΦΕΚ 4202, τ.Β΄ (25-9-2018), με τις αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων, όπως αυτές θα ισχύσουν από το 2018-2019:

Το ΦΕΚ