Μη κάλυψη λειτουργικών κενών – 2011Σας πληροφορούμε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν στην παρούσα φάση προσωρινές τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας.

Η διαδικασία των προσωρινών τοποθετήσεων όπως και των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2011-2012, που θα μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα λειτουργικά κενά.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας θα παρουσιαστούν στις 30 Ιουνίου 2011 στα σχολεία που είχαν τοποθετηθεί προσωρινά για το σχολικό έτος 2010-2011 και είναι δυνατόν να τους ανατεθεί θερινή υπηρεσία στο σχολείο αυτό.

Οι εκπαιδευτικοί που ήρθαν φέτος με μετάθεση και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας θα παρουσιαστούν στις 30 Ιουνίου 2011 στη Διεύθυνση Β/θμιας εκπαίδευσης Ν. Λευκάδας.

Δείτε σχετικά: Ανακοίνωση ΔΕ 1338/23.06.2011