Οδηγίες για τα Μαθήματα των Καλλιτεχνικών και της Μουσικής Γυμνασίου για το 2018-2019

Δείτε το έγγραφο με τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων των καλλιτεχνικών και της μουσικής των τριών τάξεων του Γυμνασίου για το 2018-2019:

Οδηγίες